Nyheter

Styrelsen vill önska alla en riktigt god jul! Ta hand om varandra och våra hem (kom ihåg att blåsa ut ljusen). Med önskan om ett gott nytt 2023!

Containerhelg den 22-23 oktober
Lördag 22/10 och söndag 23/10 mellan kl. 10-14 kommer en container finnas tillgänglig på baksidan av Årstavägen 69. Ta chansen att rensa förrådet eller kom förbi på en kaffe. Grovsopor - inte elavfall eller kemikalier (t ex målarfärg).

Stäng dörrar, släpp inte in obehöriga och polisanmäl
Det har varit en del inbrott i föreningen, främst i källarförråden. Se till att alltid stänga dörrar och att inte släppa in obehöriga samt att alltid polisanmäla inbrott och inbrottsförsök!

Häng inte saker på utsida av balkong
Tänk på att det inte är tillåtet att ha balkong/blomlådor som hänger på utsidan av balkongen då dessa kan ramla ner och skada förbipasserande och grannar. Stora flaggor är inte heller tillåtet.

Matavfall: Ska inte slängas i vanliga hushållsavfallet
Från och med årsskiftet har Stockholm Vatten och Avfall nya regler kring matavfall, det är inte längre tillåtet att slängas i vanliga hushållssoporna. Matavfallsinsamling finns i föreningen på baksidan av Årstavägen 55. Papperspåsar kan hämtas på containerhelgen.

Förändring av avgiften
Med anledning av de ökade kostnaderna för de tjänster föreningen köper, ökade kostnader för el och värme samt höjda räntor så kommer avgiften för ditt boende att höjas från 1/1 2023 med 8,5%.

Vill du låna bouleklot? Kontakta !

Hej!

Bokhylla till biblioteket på Årstavägen 79

Det gemensamma ge-och-ta biblioteket i mangelrummet på Årstavägen 79 har rustats med en bokhylla. Passa på att fynda sommarens läsning!

Gröna nyheter

Högstubben Siljansvägen 12

Den vissna tallen vid Siljansvägen 12 har blivit en högstubbe med insekthotell och fågelholkar.

Nya rabatter vid "sushibacken" Slänten bakom sushirestaurangen har fått sig ett lyft med ny plantering av buskar, gräs och blommor.

Fler spaljéer

Fler spaljéer med planteringar har fixats till grillplatsen.

Inbrottsvåg

Tråkigare nyheter är att det har varit en hel del inbrott i föreningen den senaste tiden. Se till att stänga dörrar och inte släppa in obehöriga.

Boulekväll 18/8 - 18.00

Torsdagen den 18:e augusti möts vi vid boulebanan runt 18-tiden. Medtag eget fika, bouleklot finns på plats!

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj. Mer information om detta kommer, men boka in datumet redan nu.

Motioner ska, enligt stadgarna, vara styrelsen till handa senast 28 februari genom att de lämnas i brevinkastet till styrelselokalen, Siljansvägen 16A.

Använd motionsmallen som finns nedan eller den utskrivna som sitter i porten.

 

Motionsmall-2022.pdf