Nyheter

Stamspoling våren 2023

Hej kära medlemmar.

Av nödvändighet så behöver stamspolingar att göras. Mer information kommer att meddelas av genomförande företag en vecka innan utförande. Vänligen uppmärksamma denna information i porten då den aviseras.

Datum för stamspolningar:

17/4 Siljansvägen 48–44 

18/4 Siljansvägen 42–38 

19/4 Siljansvägen 36–32 

20/4 Siljansvägen 30–26 

21/4 Siljansvägen 24–14 

24/4 Siljansvägen 12–8 

25/4 Siljansvägen 6–4 

26/4 Årstavägen 53–55 

27/4 Årstavägen 57–59 

28/4 Årstavägen 65–67

2/5 Årstavägen 69–71

3/5 Årstavägen 73 

4/5 Årstavägen 77 

5/5 Årstavägen 79

8/5 Årstavägen 81

9/5 Årstavägen 83

 

Vänligen ha överseende för eventuella olägenheter kring detta. Stamspolingarna är av nödvändighet.

/ Vänligen Styrelsen