Nyheter

Motioner årsstämma 2022

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj. Mer information om detta kommer, men boka in datumet redan nu.

Motioner ska, enligt stadgarna, vara styrelsen till handa senast 28 februari genom att de lämnas i brevinkastet till styrelselokalen, Siljansvägen 16A.

Använd motionsmallen som finns nedan eller den utskrivna som sitter i porten.

 

Motionsmall-2022.pdf