Du som bostadsrättsinnehavare får bygga om delar av din lägenhet invändigt nästan som du vill. Undantag är alla ingrepp i väggar, i VVS, gasledning eller andra fasta installationer. Då behövs tillstånd från styrelsen.

Styrelsen ger ingen rekommendation på specifika hantverkare eller ingenjörer.

För att exempelvis avlägsna en vägg, krävs intyg från byggnadsingenjör att åtgärden ej åsamkar skada på föreningens byggnad.

Skulle väggen bära vertikal last, krävs även bygganmälan eller bygglov för åtgärden, vilket enbart Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet har rätt att utfärda.

Vattenburen handdukstork samt vattenburen golvvärme är inte tillåtna. Elektrisk handdukstork samt elektrisk golvvärme är tillåtna.

Bygger du om utan tillstånd är det svartbygge. Du kommer att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning, preskriptionstiden för svartbyggen av denna typ är i dag tio år. Dessutom debiteras du oavkortat den straffavgift som myndigheten kräver föreningen på.

När du fått intyg av byggnadsingenjör, skriv då till styrelsen och be om lov och bifoga en beskrivning vad som skall förändras, en enkel skiss samt bifoga intyget från byggnadsingenjören. Styrelsen ger då sannolikt sitt tillstånd. Sök tillstånd i god tid innan du påbörjar din ombyggnad.

Ansökan till styrelsen skall ske skriftligen och lämnas i föreningens brevlåda på Siljansvägen 16A.

 

Svartbygge

Att göra omfattande ombyggnad (ta bort eller göra ingrepp i väggar, vvs, el, dela eller slå ihop lägenhet etc) inne i bostaden utan att ha tillstånd är inte tillåtet i vår förening. Det beror dels på K-skyddet, men främst på att det är kan vara en säkerhetsrisk och försvagar husets konstruktion. Att till exempel riva en vägg och bygga barkök i stället, utan att ha tillstånd, är lika med svartbygge och kan av myndigheterna beivras upp till tio år.

Skulle det hända en olycka eller en skada i huset på grund av en felaktig ombyggnad gäller varken din eller föreningens försäkring. Du som bygger om, tänk på att en senare köpare kanske vill se de papper som gav dig tillstånd att t ex ta bort en vägg. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten om tillstånd saknas.

 

Köksfläkt

Alla fastigheter i föreningen använder sig av självdrag. Installationer av köksfläktar stör självdraget för andra boenden i samma fastighet och är därför inte tillåtna. Du kan installera köksfläkt som använder kolfilter.