I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Men det uttrycket syftar egentligen på ägarlägenheter, som är ovanliga i Sverige och endast funnits sedan 2009. Bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet dvs. bostadsrätt.

Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 42 äga 1,8% av föreningens tomtmark och 1,8% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

 • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.
 • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostadsinredning och utrustning. Det är du som bestämmer om och när du vill reparera lägenheten (kontrollera dock först utifall tillstånd krävs). Du ansvarar därför också för lägenhetens underhåll.
 • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du kan få ut för den.
 • Alla bostadsrättsföreningens medlemmar har gemensamt ansvar för föreningen och fastigheten.
 • Vid föreningens årliga stämma beslutar medlemmarna om gemensamma frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet och fattar beslut i föreningen.

 

Att vara delägare i en fastighet 

Eftersom du skall bli delägare i en fastighet eller flera fastigheter med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Med månadsavgiften är du med och betalar för underhåll, reparationer och moderniseringar. 

Det kan på sikt vara en bra investering - ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalt. 
Därför är det viktigt att du från början gjort en realistisk bedömning av möjligheterna. Genom aktsamhet och omvårdnad kan du minimera din underhållskostnad. Det har visat sig speciellt viktigt att spara och planera för underhåll och reparationer av badrum.

 

Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan ske:

 • om avgiften till föreningen ej erläggs
 • om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
 • om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad
 • om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
 • om bostadsrätten vanvårdas
 • om ohyra sprids genom vårdslöshet
 • om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
 • om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt

Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten skall förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuelle bostadsrättshavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador